Даљинско закључавање аутомобила: Репрограмирање и упаривање

Share Button

Велики број данашњих аутомобила поседује уређај за даљинско закључавање. Овај начин закључавања може да буде прилично користан, поготово у зимским данима када се дешава замрзавање браве.

Даљинско закључавање аутомобила може бити уграђено фабрички или накнадно. Накнадно уграђено често подразумева уређај чије управљање није имплементирано кроз стандардне команде аутомобила. Међутим, оба начина уградње подразумевају постојање једног уређаја који се налази у самом аутомобилу – централна јединица, и другог урађаја који иде уз кључеве аутомобила и он представља даљински управљач који ради на батерије.

Репрограмирање и упаривање

Овде нећу описати сам поступак упаривања, јер зависи од много параметара. Али ћу вам скренути пажњу на неке ствари на које треба обратити пажљу јер битно утичу на поступак.

Репрограмирање и упаривање подразумева да се даљински управљач и централна јединица доведу у стање „обостраног разумевања“, односно, да централна јединица препознаје и разуме сигнал који шаље баш ваш даљински управљач. Најпре је потребно утврдити да ли се ради о фабричком или накнадно уграђеном уређају. Ако је фабрички – упуство за решавање проблема можете вероватно наћи у књижици која долази уз аутомобил.

У случају да се ради о накнадно уграђеном уређају, потребно је утврдити произвођача и модел уређаја. Поступак за накнадно уграђене уређаје (ако већ немате упуство) можете сигурно наћи на интернету.

Иначе, сам поступак најчешће подразумева притискање одређене комбинације тастера на централној јединици и/или на даљинским управљачима.

Репрограмирање и упаривање Cobra уређаја

На мом аутомобилу имам накнадно уграђен Cobra уређај за аларм и даљинско закључавање. Након замене батерије нисам више могао да користим уређај – а никако да одвојим време да то средим, тако да скоро годину дана нисам користио даљинско закључавање. Ових дана сам погледао централну јединицу – утврдио произвођача (Cobra) и њен модел.

Решење проблема за конкретан модел пронашао сам на сајту eHow. Сада даљинско закључавање је ради одлично.

Share Button