Увећани рачуни за струју – зашто?

Share Button

Ових дана (тачније, ових месеци) дешава се да поједини потрошачи имају промене на рачуну за електричну енергију проузроковане промењеном потрошњом електричне енергије. Неко је добио већу потрошњу него раније — а неко мању.

Најпре утврдити да ли је до увећане потрошње дошло услед чешће употребе електричних потрошача (рецимо повећана употреба шпорета због славе, догревање или хлађење услед промене времеснких услова и слично). Ако то није случај — постоји могућност да бројило струјомера није исправно. У случају да сумњате у мерење струјомера, можете се обратити дистрибутеру електричне енергије који ће послати екипу да утврди исправност мерења на новом бројилу.

Такође, није ретка појава крађе струје тј. електричне енергије; ако имате основа за сумњу требало би да то испитате.

Промене у потрошњи након замењеног струјомера

Потрошачима се рачун за електричну енергију обрачунава (делом) на основу утрошене енергије која се сваког месеца очитава на струјомерима потрошача. С обзиром да сваки струјомер временом изгуби прецизност (чиме се проузрокује нетачно мерење), сви струјомери се по стандарду баждаре на десет година, што подразумева замену постојећег струјомера новим.

Управо та разлика између мерења старог и новог (баждареног) бројила проузрокује разлике у измереној потрошњи електричне енергије, што директно утиче и на промену у износу рачуна.

Скинути струјомер се носи у сервис на баждарење. Уколико на њему не постоје оштећења, након баждарења се може поново увести у употребу и уградити на неком мерном месту.

Share Button